Gedenkplekken.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Gedenken

Wie een dierbare verliest, wil zijn gevoelens vastleggen in een blijvende herinnering. Al duizenden jaren richt de mens gedenktekens op ter nagedachtenis aan de overledenen. De wijze waarop we onze dierbaren herdenken is in de loop der eeuwen veranderd en is religieus en cultureel bepaald.

Het gebruik van gedenktekens gaat terug tot in de oertijd, toen er al natuurstenen keien werden gebruikt ter markering van een graf. In Nederland zijn de hunebedden daarvan een goed voorbeeld. Nog steeds is het gebruik van natuursteen één van de meest gangbare manieren om een dierbare te gedenken.

Om u zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden van gedenken en de meest bijkomende aspecten is deze website www.gedenkplekken.nl ontworpen en opgezet. Vakkundige medewerkers van natuursteenbedrijven geven graag vorm aan uw herinnering door samen met u en naar uw wens, een gedenkteken te creëren dat een persoonlijke betekenis toevoegt aan de laatste rustplaats. 

Voorzorg

Overlijden is meestal onverwachts. Bent u of uw nabestaanden dan voorbereid op deze plotselinge verandering in uw directe omgeving? Wij willen u graag informeren over de mogelijkheden die er zijn rondom het heen gaan van een dierbare. Daarom hebben wij hier diverse informatiebronnen ondergebracht waarbij u zich kunt oriënteren op de mogelijkheden voor nu, maar ook voor later. Denk nu na over wat u straks wilt en nog kunt regelen om het ook voor uw nabestaanden in die moeilijke periode (ge)makkelijker te maken. Een plek om voor uw nabestaanden terug te kunnen komen, een moment van overdenking en rust. 

Nazorg

Ook na het overlijden van een dierbare blijft een tastbare gedenkplek een belangrijke plaats om terug te komen. Wat is het fijn dat die plek zonder zorgen en goed onderhouden blijft voortleven. Aandacht en het gevoel van wat er was blijft optimaal voortbestaan.