Gedenkplekken.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Begraven


Een belangrijke uiting bij de begrafenis is het grafmonument. Het grafmonument blijft een lange tijd bestaan en is daarom uitermate geschikt voor laatste afscheidswoorden die niet zullen vervagen. Het graf of ook wel gedenkmonument genoemd, isĀ een plek om naar terug te kunnen keren in tegenstelling tot het uitstrooien van as van de overledene op een veld. Een gedenkmonument is en blijft een tastbare herinnering.

Daar waar vroeger grafgeschriften voornamelijk gericht waren aan God, om het vredig voortbestaan van de overledene in het hiernamaals te garanderen, zijn teksten tegenwoordig in toenemende mate gericht aan de overledene zelf of diens nabestaande. Een persoonlijke tekst inclusief afbeelding is mogelijk. Ook het gebruik van diverse materialen of een combinatie hiervan is mogelijk en maakt de laatste rustplaats van een dierbare tot eigen plek.

Nabestaanden en familie blijken behoefte te hebben om terug te kunnen keren naar een plek. Ook de directe omgeving van een begraafpark blijkt ondersteunend te zijn in het rouwproces van de nabestaanden. Een plek van bezinning even terug naar jezelf en je naasten, weg uit de drukte van het dagelijkse leven. Daarnaast is het inspirerend om de verschillende gedenkplekken met monumenten te bekijken. Vaak zijn het ware kunstobjecten van cultuurhistorische aard tot hedendaagse uitingen. Een grafplek is vaak voor minimaal 10 jaar gewaarborgd en kan desgewenst nog verlengd worden, op sommige plekken wel tot 99 jaar.

In het verleden bleven algemene graven vaak langer intact. Door ruimtegebrek vindt het ruimen op een aantal begraafplaatsen nu zo snel mogelijk plaats. De stichting Grafzorg Nederland, de landelijke Organisatie Begraafplaatsen en de Branchevereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer pleiten voor betere voorlichting over hoe lang een graf in gebruik kan zijn. Lees ook deĀ veelgestelde vragen over begraven.

Wij houden u graag op de hoogte

Als u dat wilt sturen wij u het laatste nieuws en publicaties per e-mail.