Gedenkplekken.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Codicil

Belangrijk om te weten is dat een codicil een persoonlijke aanvulling is op een testament.

In een codicil kunt u opnemen:

 • uw uitvaartwensen
 • verdeling van een beperkt aantal persoonlijke goederen, namelijk meubels, sieraden en kleding
 • uw gegevens Social media

Wat u in uw testament op moet nemen en niet in een codicil:
 • Geld
 • Huis
 • Auto of motor
 • Antiek
 • Schilderijen of andere waardevolle spullen of voorwerpen

Wettelijke eisen

Het codicil mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet. Het codicil moet met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend zijn.

Let op: Deze eisen zijn heel strikt. Als u zich daar niet aan houdt is het codicil ongeldig.

Geen notaris nodig

Voor een codicil hoeft u niet naar de notaris. De Wet op de lijkbezorging zegt dat de wensen van de overledene dienen te worden uitgevoerd. Het codicil geeft daarom een redelijke mate van zekerheid dat de aanwijzingen van de overledene worden opgevolgd.

Bergplaats meedelen aan anderen

Vertel één of meer mensen dat u een codicil heeft en waar uw codicil ligt. U kunt het ook deponeren bij een notaris en/of een aantal mensen een kopie geven in een gesloten envelop. Controleer periodiek of uw codicil nog wel klopt.

Geen executeur aanwijzen

Vanaf 1 januari 2003, toen het nieuwe erfrecht in werking trad, is het niet meer mogelijk een executeur aan te wijzen in een codicil. Wel is het zo dat de benoeming van een executeur uit een ‘oud’ codicil (dat gemaakt is vóór 1 januari 2003) ook ná 1 januari 2003 geldig is. U kunt een executeur aanwijzen in een testament.

 • De inhoud mag niet strijdig zijn met de wet.
 • Een codicil moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn.
 • Deel de bergplaats aan meerdere personen mede.
 • U kunt geen executeur aanwijzen in een codicil.