Gedenkplekken.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

De kosten van een begrafenis

Het overlijden van een naaste gaat gepaard met verdriet. Voor de nabestaanden zijn er veel zaken die in relatief korte tijd moeten worden geregeld. Niet alleen moeten er beslissingen worden genomen over de plechtigheid, maar ook over allerlei financiële en juridische onderwerpen. Wij benoemen kort wat er bij een begrafenis allemaal komt kijken en met welke kosten u rekening moet houden. Voor een begrafenis (plechtigheid) zijn er enkele onderdelen essentieel en onvermijdelijk. Uw keuze uit verschillende opties zorgen voor een stijging van uiteindelijke kostprijs. In die zin heeft u zelf veel in de hand. De belangrijkste kostenpost zijn de zogenaamde grafkosten.

Grafkosten of grafrechten

De grafkosten of grafrechten zijn de kosten die verbonden zijn aan het 'pachten' of 'huren' van het stukje grond op een begraafplaats waarin de overledene begraven zal worden. Grond is over het algemeen duur in West-Europa en met name in Nederland kunnen de grafkosten flink oplopen, tot wel € 10.000,-. Uit onderzoek in 2012 is gebleken dat Naarden de duurste gemeente is met € 449,15 per jaar voor grafkosten van een eigen graf of familiegraf. De gemeente Middelbert is met € 33,20 per jaar de goedloopste.  

Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB) geeft aan dat de gemiddelde prijs van een algemeen graf op €10,-- per maand ligt en voor een eigen graf is men gemiddeld € 13,-- per maand kwijt. Begraven is dus niet per definitie duurder dan Cremeren wat nog wel eens gezegd wordt.

Zoals gezegd pacht u de grond en wordt u geen eigenaar. Veelal gaat het om een periode van minimaal 10 jaar tot circa 50 jaar. Na die tijd krijgen de nabestaanden wederom de keuze om voor een nieuwe periode het graf te pachten. Vanwege de lengte van de pachtovereenkomst kunnen de kosten flink oplopen. Voor een minimumperiode van 10 jaar bent u in Naarden een bedrag van € 4.491,50 kwijt en voor 20 jaar het dubbele daarvan. Bijkomende factor is dat deze kosten wel volledig vooraf betaald dienen te worden. Kijk voor de kosten in uw gemeente op de grafkostenmeter.

Eigen graf, familiegraf of een algemeen graf

Nog een belangrijke keuze met een groot financieel effect is de keuze voor een eigen graf, ook wel familiegraf genoemd of een algemeen graf. Bij een algemeen graf wordt de overledene bijgezet bij personen die onbekend zijn. Maximaal 3 personen liggen daar begraven en meestal boven elkaar. Hier kunnen dan 3 kleine gedenkstenen geplaatst worden van 50x50cm. Bij een eigen graf kunnen ook maximaal 3 personen begraven worden, maar dat zijn dan wel overledenen die een relatie hebben met elkaar, bijvoorbeeld leden uit hetzelfde gezin.

Hoogte grafrechten

De hoogte van de grafrechten worden bepaald door:

  • de lokatie van de begraafplaats (binnenstad t.o. buitenwijk)
  • de voorzieningen en faciliteiten van de begraafplaats (bezoekerscentrum etc.)
  • de pachttijd van het graf
  • de keuze voor een eigen graf/familiegraf of een algemeen graf
  • de omvang van het graf (eenvoudig / praalgraf / graf met kelderruimte)
  • aanvullende onderhoudskosten (afhankelijk van soort graf en van begraafplaats)


Aanvraag documentatie en offertes op maat

U kunt een begrafenis zo uitgebreid mogelijk houden en maken als u zelf wilt, maar aan alles hangt een prijskaartje. Laat u niet het hoofd op hol brengen door alle mogelijkheden, maar denk goed en rustig na over wat u wel en niet wilt en probeer zo dicht mogelijk bij uw eigen gevoel te blijven. Er zijn veel zaken waar u over na moet denken bij het regelen van een uitvaart en of begrafenis. Maar het is wel zo dat een mooie en gedenkwaardige begrafenis u zal helpen bij het verwerken van uw verlies. Zo moet u beslissen of de overledene wel of niet thuis opgebaard wordt, welke kist u wilt, of er een condoleance avond, avondwake en/of uitvaartdienst gehouden wordt, de rouwkaart moet uitgezocht en verstuurd worden, komt er wel of geen overlijdensadvertentie in de krant, de rouwauto en eventuele volgauto's moeten geregeld worden, muziek, bloemen, koffietafel en al niet meer..... Bron: www.wat-kost-het.nl

Overzicht kosten begrafenis

BEGRAFENISKISTEN  
Eenvoudige eiken gefineerde kist € 400,00
Luxe eiken gefineerde kist € 575,00
Luxe mahonie gefineerde kist € 625,00
Luxe massief eikenhouten kist € 1.050,00
Bloemstuk op de kist € 100,00
   
BEGRAVEN  (Kosten zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de begraafplaats)   
Onderstaande kosten zijn indicatief en gemiddeld  
Kosten voor het begraven € 800,00
Grafrechten algemeen graf (20jaar) incl. afkoop onderhoud € 3.000,00
Grafrechten particulier graf (20jaar) incl. afkoop onderhoud € 4.500,00
   
GEDENKSTEEN  
Standaard open graf met grafsteen inclusief graveren en plaatsing € 2.200,00
Standaard kindergraf met grafsteen inclusief graveren en plaatsing € 1.450,00
Gedenkplaat (gemi.20 x 30 cm) graniet incl.graveren € 350,00
   

Voor een uitgebreider overzicht download het pdf hiernaast.

Begraven kosten