Gedenkplekken.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

 

Over ABN Natuursteen

De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) is de brancheorganisatie en ondernemersvereniging waar natuursteenbedrijven zijn aangesloten die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. De natuursteen(vak)bedrijven, die het beste voor haar klanten willen, sluiten zich aan bij ABN Natuursteen. Bedrijven die bij de ABN zijn aangesloten bieden de consumenten garantie en zekerheid.  

ABN Natuursteen ondersteunt de aangesloten lidbedrijven in de versterking van hun maatschappelijke en economische positie door:

Collectieve en individuele dienstverlening (helpdesk)

✔ arbeidszaken en cao

✔ sociale zekerheid en verzekeringen

✔ juridische zaken

✔ arbeidsomstandigheden

✔ expertise

✔ wet- en regelgeving

Belangenbehartiging op alle (bestuurs) niveaus (regionaal en landelijk)

De belangen van de natuursteensector als geheel worden behartigd en verdedigd in contacten met overheidsinstellingen, brancheorganisaties, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. De leden kunnen individueel een beroep doen op de dienstverlening en advisering van het ABN bureau. De ABN biedt naast de reguliere voordelen en toegevoegde waarde, een pakket ledenvoordelen in de vorm van collectieve contracten en garanties met financiële voordelen.

ABN Natuursteen is initiatiefnemer van www.gedenkplekken.nl

Wilt u meer informatie of wilt u lid worden van ABN Natuursteen neem dan gerust contact met ons op.

 

abn natuursteen

Postbus 170, 3840 AD HARDERWIJK
Telefoon: +31(0) 341 740 100
Fax: +31(0) 341 431 434  
E-mail: info@abnnatuursteen.nl
www.abnnatuursteen.nl