Gedenkplekken.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Een aantal dagen per jaar staan we stil bij de mensen die ons ontvallen zijn. Op deze themadagen herdenken en gedenken we overledenen uit onze eigen kring, maar ook werelwijd.

 

4 mei - Nationale Dodenherdenking

Tijdens de Nationale Dodenherdenking (ook wel Nationale Herdenking of Dodenherdenking) op 4 mei zijn we om 20.00 uur twee minutenstil.

De bekendste, landelijke herdenking vindt plaats op de Dam in Amsterdam, maar op honderden andere plaatsen in ons land vinden tegelijkertijd herdenkingen plaat.

Tot 1961 herdachten we alleen de Nederlandse slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen, maar nu staan we stil bij alle oorlogsslachtoffers het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.


1 november - Allerheiligen

Allerheiligen is een christelijk feest, ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.

Heilig verklaarde gelovigen zijn personen die bij leven meer dan bijzondere blijk hebben gegeven van hun geloof in Christus.
Martelaren zijn overledenen die tijdens de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk zijn vermoord vanwege het aanhangen van hun geloof. 

Allerheiligen is in veel landen een nationale feestdag, maar in Nederland wordt Allerheiligen op de eerste zondag na 1 november gevierd.

Door het land is nog een aantal allerheiligenmarkten te vonden. De grootste en meest bekende van deze markten wordt georganiseerd in het Groningse Winschoten.

Aan de vooravond van Allerheiligen viert met -met name in Amerika en Engeland- Halloween. Deze avond vindt zijn oorsprong in het herdenken van de doden, maar is inmiddels uitgegeroeid tot een kinderfeest.

 

2 november - Allerzielen

Daags na Allerheiligen viert de Katholieke Kerk op 2 november Allerzielen. Tijdens deze dag staat de kerk stil bij alle gelovige overleden. De keuze om Allerheiligen en Allerzielen na elkaar te vieren, geeft aan dat álle ontvallen gelovigen één gemeenschap vormen.

Tijdens de kerkdienst op Allerzielen worden de namen van de parochianen opgelezen die de gemeenschap in het voorgaande jaar ontvallen zijn. Traditioneel worden op de deze dag de graven van dierbare overledenen bezocht, schoon gemaakt en plaatst men een bos bloemen of kaarsje ter herdenking.


2e zondag december - Wereldlichtjesdag

Op de tweede zondag van december staat de wereld stil bij alle omgekomen kinderen tijdens Wereldlichtjesdag. Overal steken mensen om 19.00 uur plaatselijke tijd kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen uit het verre en nabije verleden. Zo vormen zij een 24-uur durend lichsnoer dat de wereld verlicht.

In Nederland ontstaan steeds meer initiatieven voor de viering van Wereldlichtjesdag.